Bestellen

Uw account
Voor het online plaatsen van een bestelling is het eenmalig noodzakelijk een eigen account aan te maken. Voor het aanmaken van uw account vragen wij u enkele basisgegevens. Deze gegevens worden door iEar’ uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling(en). Zie hiervoor ook onze privacy policy. Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen en kunt deze altijd zelf raadplegen en wijzigen.

Bij het aanmaken van uw account kiest u uw eigen wachtwoord. Met dit wachtwoord, gekoppeld aan uw e-mail adres, kunt u inloggen in uw account. U kunt uw gegevens op die manier te allen tijde raadplegen en wijzigen. Het is ook mogelijk uw gegevens te laten verwijderen. Hiertoe dient u een verzoek te doen aan de iEar’.

Binnen uw account is het tevens mogelijk online uw orderstatus te volgen. Als u inlogt in uw account kunt u van elke bestelling online de status volgen.

 

Bestelstatus
Binnen uw online account kunt u zelf de status van uw bestelling volgen. Elke status wijziging van uw bestelling wordt ook per e-mail aan u bevestigd. Daarnaast wordt u ook per e-mail op de hoogte gehouden van wijzigingen die optreden in de levertijd van uw bestelling. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de meest recente status uiting die iEar’ aan u gedaan heeft via de website, uw account of per e-mail.

 

Bestelling wijzigen
Indien u een wijziging wilt doorvoeren in uw in behandeling zijnde bestelling kunt u hiervoor contact opnemen met iEar’.

Wij zullen de gewenste wijziging in uw bestelling doorvoeren en hiervan sturen wij u altijd per e-mail een bevestiging. Na ontvangst van deze bevestiging kunt u ervan uitgaan dat uw wijziging is doorgevoerd in uw bestelling.

 

Bestelling annuleren
Bij iEar’ heeft u als consument de mogelijkheid de door u via onze website geplaatste bestelling kosteloos te annuleren tot het moment dat deze uitleveringsgereed of reeds uitgeleverd is. Eventueel reeds gemaakte service kosten (zoals betaalkosten) worden wel in rekening gebracht. Op het moment dat uw bestelling uitleveringsgereed is, is het niet meer mogelijk uw bestelling kosteloos te annuleren. iEar’ is dan genoodzaakt de gemaakte orderkosten aan u in rekening te brengen.

U kunt uw bestelling annuleren door iEar’ hiervan in kennis te stellen. Dit kan schriftelijk (brief, fax of e-mail) of per telefoon. Naar aanleiding van uw verzoek, ontvangt u van iEar’ per e-mail een bevestiging van uw annulering.
Pas na ontvangst van deze bevestiging is uw bestelling geannuleerd.

Indien u uw bestelling reeds had betaald, draagt iEar’ er zorg voor dat uw betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering overgemaakt wordt op de door u aangegeven bank- of girorekening.

Bestellingen die speciaal op uitdrukkelijk verzoek voor u besteld worden, dan wel speciaal voor u worden vervaardigd, kunnen nimmer worden geannuleerd. Voorafgaande aan een dergelijke bestelling wordt dit met u overeengekomen.

X
CROSS SELL